KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MICHAŁ MICKIEWICZ

JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 24/1

60 - 841 POZNAŃ


tel. 61 22 24 724


WAŻNY KOMUNIKAT !

ZMIENIONE ZASADY URZĘDOWANIA

w okresie od 01 czerwca 2020 roku do odwołania


Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 964) oraz w związku z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego:


1. Wprowadza się zmienione godziny urzędowania Kancelarii, która będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 do 16:00.

2. Podczas pobytu klientów w siedzibie Kancelarii istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maski albo maseczki.

3. Prosimy o:

przychodzenie do Kancelarii nie wcześniej niż na wyznaczoną godzinę czynności,

- dezynfekcję rąk po wejściu do siedziby Kancelarii – przy pomocy udostępnionego płynu/żelu na bazie alkoholu (min. 60%),

- stawianie się na terminy czynności wyłącznie osób bez jakichkolwiek objawów chorobowych (suchy kaszel, ból mięśni, ból gardła, podwyższona temperatura ciała, katar, itp.),

- wcześniejsze (przed terminem czynności notarialnej) telefoniczne lub elektroniczne informowanie o kwarantannie albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą chorą w celu zmiany terminu czynności,

- stosowanie podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, tj. m.in.

  • często myj ręce - używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
  • stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania - zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
  • zachowaj bezpieczną odległość - zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
  • unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.

Zapraszamy do Kancelarii Notarialnej Notariusza Michała Mickiewicza w Poznaniu

przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 24/1.


 Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę związaną z dokonywaniem czynności notarialnych.

W ramach naszej działalności oferujemy pełen zakres czynności, które wykonujemy zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać ich dodatkowo w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.    

Kancelaria udziela informacji także w języku niemieckim.


notariusz michał mickiewicz all rights reserved