KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MICHAŁ MICKIEWICZ

KANCELARIA NOTARIALNA PROWADZONA JEST PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA MICKIEWICZA.

Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu dokonania czynności notarialnej po uprzednim uzgodnieniu jej z notariuszem.

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy Prawo o notariacie czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Konta bankowe:

1. Konto ogólne kancelarii:

                                       55 1090 2590 0000 0001 2969 8386

2. Konto depozytowe:

                                        63 1090 2590 0000 0001 3146 9462

                                                      Swift: WBKPPLPP

                                                        BIC: 10902590


notariusz michał mickiewicz all rights reserved